Бостандық, бірлік, тұрақтылық, өркендеу секілді құндылықтардың арасында қол жеткізген тәуелсіздік біздің басты байлығымыз.
Туған өлкеміз Сыр өңіріндегі денсаулық сақтау саласындағы өзгерістер өрлеуі мен құлдырауы, еліміздің тәуелсіздік тұсындағы қайта қарыштауы менің көз алдымда өтіп келеді.
Жасыратыны жоқ, 1990 жылдардың бас кезінде облыста халықтың аурушаңдығы етек ала бастаған болатын. Әсіресе әлеуметтік мәні бар аурулардың көрсеткіші жоғарылап кетті.

В послевоенные годы в конце 40-х годов офтальмологическая стационарная помощь в области оказывалась глазным отделением на 5-10 коек в составе оториноларингологического отделения городской больницы. В отделении работали 2 врача -офтальмолога: Ященко О.В. и Руденко В.Я.В оснащении отделения были зеркальный офтальмоскоп, тонометр Маклакова,настольная лампа с несколькими увеличительными лупами.Офтальмологическая помощь сводилась в медикаментозном лечении больным с воспалительными заболеваниями глаз, оказании первой помощи при травмах,удалении инородных тел глаз и др.